Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

​Our teams deliver the hands-on help needed to complete a wide variety of healthcare stocktaking projects, allowing your team to keep focused on patient care. 

  • Omfattende erfaring med varetelling innen helsesektoren
  • Lagertellinger i helsesektoren utføres dag eller natt
  • Alle revisorene har full opplæring
  • Forstå behovet for nøyaktighet
  • Beholdningstjenester

 

 

Aktivastyring på sykehushttps://www.rgis.no/beholdningstjenester/aktivastyring-på-sykehusLagertellinger for sykehus og andre helseinstitusjonerAktivastyring på sykehusGP0|#cbcefce5-63ad-4ec4-826d-0b7c3c3d301a;L0|#0cbcefce5-63ad-4ec4-826d-0b7c3c3d301a|Healthcare;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Apotek og kjemiker – lagertellinghttps://www.rgis.no/beholdningstjenester/apotek-og-kjemiker-lagertellingVaretellinger for sykehusavdelinger, poliklinikker og apoteker/kjemikereApotek og kjemiker – lagertellingGP0|#cbcefce5-63ad-4ec4-826d-0b7c3c3d301a;L0|#0cbcefce5-63ad-4ec4-826d-0b7c3c3d301a|Healthcare;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1

Helsevesen

 

 

Sykehus og integrerte helsesystemerSykehus og integrerte helsesystemerVi leverer varetellingstjenester som gir dine ansatte mulighet til å fokusere på pasientene, om det er ved store sykehus eller små klinikker.
Institusjoner for langtidspleieInstitusjoner for langtidspleieVi utfører kvartalsvise og månedlige lagertellinger i institusjonsbaserte apoteker, med detaljert rapportering og en nøyaktighet du kan stole på, bl.a. ved sykehjem og fengselsapoteker.
Produsenter av medisinsk utstyrProdusenter av medisinsk utstyrVi administrerer varetelling og revisjoner, og utfører alt fra distribusjons- til vareforsendelseskontroller. Med medisinske spesialister over hele Storbritannia og Irland kan vi utføre effektive revisjoner som sparer tid.
Apoteker og kjemikereApoteker og kjemikereErfarne spesialister innen helsesektoren bruker egenutviklede håndholdte trådløse enheter til elektronisk datainnsamling, slik at du får nøyaktige lagerdata.